شركت ایران رایانه از شروع كار خود در سال 1364 تاكنون، با فعالیت مستمر در زمینه نرم افزار، بعنوان یكی از شركتهای با سابقه و خوشنام در این حوزه شناخته می شود. در كنار ارائه بسته نرم افزاری سیستم گردش اسناد و اتوماسیون اداری خانواده «فایلر»، طراحی و تولید نرم افزارهای سفارشی مطابق با درخواست كارفرمایان نیز در دستور كار واحد نرم افزار ایران رایانه قرار داشته است.

نرم افزارهای سفارشی تولیدی شركت با هدف پوشش كامل به نیازهای خاص كارفرمایان طراحی، تولید و پیاده سازی می گردند. اهداف شركت در این خصوص با بكارگیری متخصصین مجرب، بروز ترین ابزارهای برنامه نویسی و تاكید بر روشهای استاندارد و مستند سازی فرآیند های تولید محقق می گیرد.

تاكید ایران رایانه بر روز آمدن تكنولوژی های بكار گرفته شده در تولید نرم افزار و پیگیری مستمر تحولات تكنولوژیكی ایران و جهان همواره محصولاتی را ارائه نموده است كه پاسخگوی نیازهایی فراتر از موارد اعلام شده بوده است. از این رو ایران رایانه در كنار ارائه سیستم های سفارشی، نقش موثری در ارتقاء سطح كاربرد سیستم های نرم افزاری در سازمانها داشته است.

روند تولید نرم افزار های سفارشی شركت با شناخت و آنالیز و مطالعات میدانی گسترده در حوزه های مختلف آغاز می گردد و در هر مرحله از طراحی و پیاده سازی با حساسیت كامل به كار آمدی خروجی های پیش بینی شده، مجدداً كنترل های لازم مطابق با استاندارد های فنی، مستند و به چرخه تولید اضافه می گردد. با آغاز كار برنامه نویسی بروز ترین روشهای تست از مراحل تولید آغاز می گردد. واحد محصول شركت نظارت بر تست نرم افزارها را تا آخرین مراحل تحویل آن بعهده دارد.

محصولات نرم افزاری سفارشی شركت در كنار مزایای رقابتی خود با هدف یكپارچگی با دیگر سیستم های نرم افزاری موجود در سازمانها، نرم افزارهای سفارشی تولیدی ایران رایانه همواره با سهولت كامل بر بستر استاندارد های پیش بینی شده در كنار دیگر سیستم ها ایفای نقش می نمایند.

رضایت كامل كارفرمایان از كیفیت و هزینه های تولید نرم افزارهای خاص و سفارشی شركت ایران رایانه اولین قدم ایشان در انتخاب سیستم های یكپارچه ایران رایانه نظیر محصولات خانواده فایلر بوده است.