محتوا (Content):

محتوا به طیف متنوعی از اطلاعات شامل اسناد نوشتاری نظیر مكاتبات اداری ،اخبار درون و برون سازمانی، مقالات ، صدا، تصویر، فیلم، و انواع فایل های كامپیوتری اطلاق می گردد كه در محل های مختلف نظیر كامپیوترها، بایگانی های دستی، سرورها و محیط مجازی نگهداری می شوند.

سیستم مدیریت محتوا (CMS: Content Management System)

محتوا با سه روش سنتی، كامپیوتری یا دیجیتالی و اینترنتی یا تحت web مدیریت می گردد كه در هر یك از این روشها، محتوا می بایست از مراحل جمع آوری، سازماندهی، دسته بندی و ساختاردهی تا بازیابی ، نشر، بروز رسانی و استفاده مجدد مدیریت گردد.

 • كنترل فراگیر در كل فرآیند های تولید، توزیع و مصرف اطلاعات
 • سازماندهی و ساختار دهی اطلاعات بدون محدودیت در قالب های اطلاعاتی
 • رفع پیچیدگی ها در زمینه تولید و ارائه اطلاعات و كاهش هزینه های مربوطه
 • ایجاد زمینه مناسب مدیریت اطلاعات
 • سازگاری با دیگر سیستم های اطلاعاتی مرتبط
 • امنیت بالا در نگهداری و گردش اطلاعات

دستیابی به موارد فوق با ابزارهای كارآمد در سیستم اتوماسیون فایلر محقق می گردد. از جمله امكانات موجود در فایلر می توان به این موارد اشاره كرد:

 • قابلیت تعریف قالب های متنوع اطلاعاتی
 • مدیریت اطلاعات از راه دور با اتكا به امكانات web
 • ابزارهای قدرتمند جستجو
 • بایگانی جامع مكانیزه بدون محدودیت در حجم و نوع اطلاعات با سرعت بازیابی بالا
 • سیستم گزارش ساز قدرتمند
 • گردش اتوماتیك اطلاعات

شركت ایران رایانه با استفاده از امكانات سیستم های خانواده فایلر از معدود شركت هایی است كه قادر به پیاده سازی مدیریت محتوا در سازمانها می باشد. تجربه این شركت در امر مدیریت محتوا بستر مناسبی برای ارتقا و تولید دیگر سیستمها نظیر ECM در محصول دیگر این شركت با نام «فایلرپلاس» بوده است.