خدمات تصویربرداری و رقومی سازی اطلاعات

 • نقش اطلاعات در جهان امروز و اهمیت روز افزون آن به عنوان عامل اصلی و زیر بنایی توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی كشورها بر كسی پوشیده نیست. با گذشت زمان و افزایش حجم اطلاعات، در سطوح مختلف، تبادل اطلاعات از حالت ساده اولیه تغییر یافت تا جایی كه جوامع بشری امروز برای نگهداری، طبقه بندی، حفظ و مبادله انبوه اطلاعات حال و آینده نیاز به تدابیر ویژه، برنامه ریزی آینده نگر و روش های سازماندهی خاص دارند. اسناد کاغذی در معرض نابودی هستند.
 • استفاده از آنها ساده نیست.
 • برای نگهداری آنها فضای فیزیکی زیاد لازم است.
 • استخراج اطلاعات و تبادل آنها در شکل دیجیتال ساده تر و سریع تر است.
 • سامانه های سازمانها به اطلاعات این اسناد نیاز دارند و تنها راه استفاده این سامانه ها استفاده از فرم دیجیتال اسناد است.
 • ضمن فرآیند رقومی سازی میتوان پالایش و دسته بندی اسناد را نیز انجام داد.

نقش ما شناسایی و بررسی کیفیت اسناد موجود، بازسازی، ساماندهی و سازماندهی مدارک کاغذی و فایل های كامپیوتری، جهت ايجاد روش مناسب گردش مدارک و همچنين ايجاد مرکز اسناد و بانک اطلاعاتی جامع جهت جستجو و بازيابی سريع اطلاعات می باشد. ما معتقديم که هر قدر ساماندهی و ورود اطلاعات با دقت بيشتری انجام شود بازيابی آن با سرعت و جامعيت بيشتر، ميسر خواهد بود. در واقع هدف اصلی این کار دادن جان دوباره به داده های سازمان می باشد.

خدمات تصویربرداری

محتوا با سه روش سنتی، كامپیوتری یا دیجیتالی و اینترنتی یا تحت web مدیریت می گردد كه در هر یك از این روشها، محتوا می بایست از مراحل جمع آوری، سازماندهی، دسته بندی و ساختاردهی تا بازیابی ، نشر، بروز رسانی و استفاده مجدد مدیریت گردد.

 • سازماندهی و مجموعه سازی مدارك فنی و غیر فنی شامل آرشیو كاغذی و آرشیو دیجیتالی
 • فهرست نویسی و رده بندی کلیه مواد کتابخانه شامل: کتب، نشریات، استانداردها، مقالات، آلبوم ها، CD ها و...
 • ارایه روشهای مناسب و کاربردی جهت گردش مکاتبات
 • ارایه سیاستهای لازم جهت، ثبت، توزیع و گردش مدارک در سازمان ها
 • مشاوره در کلیه امور مربوط به مکانیزاسیون مدارک فنی (شامل پروژه های جاری و خاتمه یافته) و غیرفنی (شامل پرونده های مالی، پرسنلی، پرونده مشترکین و مشتریان و...)
 • اسکن از نقشه های سایز A0 -A4 Drawing Scanning Services
 • اسکن از اسناد و پرونده های سایز A3-A8 Document Scanning Services
 • اسکن از كتابها و تحویل بصورت E-Book Book Scanning Services
 • ویرایش و ارتقاء كیفیت نقشه های اسكن شده Services Raster Editing
 • تبدیل نقشه های اسكن شده به فرمت فایلهای اتوکد Vectorizing Services
 • وارد نمودن اطلاعات در سیستم های آرشیو دیجیتالی Data Entry Services
 • ارایه خدمات As-built در محل سایت As-Built Services